Marraskuu 2019

Esitys yhteisenkirkkovaltuuston kokoukseen 27.11.2019

 

Muut asiat / kohdat esityslistassa jotka koskevat leirikeskuksia

Leirikeskuksien vertailu mahdollisten luopumisien suhteen

Nyt kun kiinteistötoimikunta ja asetettu leirikeskustyöryhmä miettii leirikeskuksien tulevaisuutta, toivon että otetaan huomioon LAVA vaikutus mitä kirkkolakikin velvoittaa (Kirkkojärjestys 23 luku 3).

Niin katson että Upilan mahdollinen lakkauttaminen vaikuttaisi eniten tähän asiaan suhteessa muihin leirikeskuksiin, eli negatiivinen vaikutus olisi lapsityöhön, nuorisotyöhön ja perhetyöhön suurin suhteessa muihin leirikeskuksiin.

Kirkkojärjestys 23 luku 3 §: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Asialla on vaikutusta lapsiin, sillä seurakunnan jäsenistössä on paljon lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.

Janne Lehto

Jätä vastaus