Arvot ja Ajatukset ………

Tällä sivulle kertoilen minulle tärkeistä arvoista ja ajatuksista niiden tiimoilta.

Perhe: Jos haluaa perustaa perheen. Kunnan ja valtion on toimittava siten, että se on mahdollista kaikille. Lapsissa on tulevaisuus!

Koti: Paikka jossa ihmisen on tunnettava olonsa turvalliseksi, kotoisaksi ja joka on mahdollistettava kaikkien saatavaksi.

Uskonto: Vapaus uskoa siihen mitä pitää oikeana ja uskoa asioihin joita ei voi fyysisesti näyttää todeksi, mutta muita loukkaamatta. Ja ihmisen persoonaa kunnioittaen ja sitä rikkomatta. Koska jos vääränlaisella uskontoiminnalla saadaan persoona rikki, niin sen korjaaminen on erittäin vaikeaa.

Isänmaa: Kodin turvallinen jatkumo kun ulko-oven avaa. Sellainen jossa kaikki ihmiset ovat ikään, sukupuoleen, uskontoon, rotuun, vammaan ja sairauteen katsomatta tasa-arvoisia ja hyväksyttyjä.

Vapaus: Tehdä asioita joita haluaa, mutta siten että ne ei loukkaa tai satuta muita. Liikkua maailmalla ja tutustua muihin kulttuureihin, mutta niitä kunnioittaen.

Veljeys: Auttaa lähimmäistään hädässä pyyteettömästi.

Tasa-arvo: Tämä asia taitaa olla ainakin osittain edellisten summa.